loader image
Konneveden Kosket mukana kehittämässä vastuullista matkailua Keski-Suomessa

Konneveden Kosket mukana kehittämässä vastuullista matkailua Keski-Suomessa

Keski-Suomessa on aloitettu Visit Jyväskylä Regionin johdolla työ matkailuyritysten ja matkailualueen vastuullisuuden ja vastuullisten tekojen esiin tuomiseksi. Työtä tehdään vuonna 2021 matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehityshankkeiden joukossa Työ- ja elinkeinoministeriön, Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton tukemana.

Mukana olevat kymmenen keskisuomalaista kuntatoimijaa, Metsähallitus, Leivonmäen kansallispuisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu hankkeen osatoteuttajana, tekevät tiivistä yhteistyötä Visit Jyväskylän kanssa parantaakseen Keski-Suomen löydettävyyttä vastuullisen matkailun kohteena.

– Olemme asettaneet kestävän matkailun tavoitteet keskiöön toiminnassamme tulevien vuosien osalta. Vastuullinen matkailu tulee olemaan myös läpileikkaava teema tammikuussa julkistettavassa Keski-Suomen matkailustrategiassa vuosille 2021-2025. Isossa kuvassa tavoitteena on tietysti parantaa alueen kilpailukykyä, sillä vastuullisuus korostuu yhä enemmän kuluttajien valinnoissa. Haluamme erottautua jatkossa esimerkillisen vastuullisena matkailualueena niin yksittäismatkailijoille kuin matkanjärjestäjillekin, kertoo Visit Jyväskylän matkailujohtaja Susanne Rasmus.

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen pääteemat ovat

  • vastuullisen ja kestävän matkailualueen identiteetti ja viestintätyyli
  • luontokohteiden kestävyys ja kilpailukyky sekä
    yritysten ja matkailualueen kyberturvallisuus.
  • Hankkeen tuotokset, mm. käsikirjat ja videomateriaali tulevat jakamaan työskentelyssä karttunutta tietoa myös valtakunnallisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto odottavat nyt rahoitetuilta 29 hankkeelta pitkäkestoisia vaikutuksia: Tavoitteena on, että alueellinen kehittämistyö jatkuu korona haasteista huolimatta, osaaminen ja valmiudet reagoida uusiin tilanteisiin paranevat ja hankkeilla voidaan edistää yritysten toimintamahdollisuuksia.

– Vastuullisuus on laaja käsite, johon sisältyy monia osa-alueita. Suomessa yritykset tekevät asiat jo lähtökohtaisesti vastuullisesti, mutta asiasta kertominen koetaan usein hankalaksi. Alueorganisaatio voi tämän hankkeen avulla auttaa yrityksiä tarinallistamaan omaa vastuullisuuttaan alueen yhteisen identiteetin teemoissa ja auttaa lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, toteaa Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Mari Holopainen.

Konnevedellä hankkeen rahoittajana toimii Kellankosken Voima Oy, joka vastaa Konneveden koskireitin hallinnoinnista ja Konneveden Kosket -brändin rakentamisesta. Kellankosken Voiman toimitusjohtaja Riku Tulla kertoo, että Konneveden Kosket haluaa olla edelläkävijä vastuullisen kalastusmatkailun kehittämisessä.

– Haluamme omalla toiminnallamme nostaa esiin vastuullisen kalastusmatkailun merkitystä ja siksi olemme myös rahoittamassa Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanketta. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä vastuullisen kalastusmatkailun eteen ja esimerkiksi tiukkojen kalastussääntöjen kautta haluamme olla parantamassa villin järvitaimenkannan tilaa vesistöissämme. Tästä esimerkkinä tarkka vesistön lämpötilan seuranta kalastuskauden aikana ja kalastuksen keskeyttäminen, jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Hanke on oivallinen jatkumo jo tehdylle työlle, jotta voimme olla paitsi kehittämässä maakunnallisesti kestävää matkailua, mutta myös tuomassa hyväksi todettuja käytänteitä näkyväksi.

Hanke toteutetaan vuonna 2021 matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehityshankkeiden joukossa Työ- ja elinkeinoministeriön, Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton tukemana. Hankkeen vetäjänä toimii Visit Jyväskylä Region ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *