loader image

kalastussäännöt 2022

Tässä mainittuja kaikkia koskia koskevia sääntöjä on tarkennettu kohdekohtaisilla säännöillä, tutustu huolellisesti molempiin.

Kalastusvuorokausi

KOSKET

Siikakoski
Taikinainen
Karinkoski
Kellankoski

15.3. – 30.4

klo 06–24

1.5.–10.8.

klo 15–12

Päivärauhoitus joka päivä
klo 12–15

11.8.–31.8

klo 15–12

Päivärauhoitus (12–15) ei käytössä, jos varattu useampi vuorokausi peräkkäin samalla koskikohteella.

Keskisenkoski
Hannulankoski
15.3.–30.4
klo 06–24
1.5.–31.8.
klo 12–10

Päivärauhoitus joka päivä
klo 10–12

Koskikohtaiset ohjeet

SIIKAKOSKI

 • Vapamäärä enintään 4
 • Siimassa enintään vain kaksi perhoa puolen metrin välein
 • Vain perhokalastus sallittu

TAIKINAINEN

 • Vapamäärä enintään 2
 • Siimassa enintään kolme perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

KARINKOSKI

 • Vapamäärä enintään 4
 • Siimassa enintään kolme perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

KELLANKOSKI

 • Vapamäärä enintään 6
 • Siimassa enintään kolme perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

KESKISENKOSKI

 • Vapamäärä enintään 5
 • Siimassa enintään kolme perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

HANNULANKOSKI

 • Vapamäärä enintään 4
 • Siimassa enintään kolme perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan
Kalastus
 • Kaikki lohikalat paitsi kirjolohi tulee vapauttaa
 • Kiinteiten pyydysten käyttö, sekä onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä.
 • Elävän syötin, hajusteellisten matojäljitelmien, syöttitahnojen ja täkyraksin käyttö on kiellettyä.
 • Lyijyä sisältävien lisäpainojen käyttö on sallittua ainoastaan perhokalastuksessa.
 • Koskessa saa kalastaa yhtä aikaa vain enimmäismäärällä vapoja. Jos seurueen kalastajien yhteismäärä on enemmän kuin sallittu enimmäisvapamäärä, tulee asiasta sopia varausta tehtäessä.
 • Kalastajien nimilista on toimitettava varauksen vastaanottajalle viimeistään viikkoa ennen kalastusajankohtaa.
 • Muilla seurueeseen kuuluvilla henkilöillä ei saa olla kalastusvälineitä hallussaan samaan aikaan.
 • Koukkujen on oltava väkäsettömiä. Väkäsettömyys on erityisseurannassa ja huonosti puristetut väkäset lasketaan väkäsellisiksi. Väkäsellinen koukku on sääntörikkomus, josta seuraa muiden rikkomusten tavoin kalastuksen keskeyttäminen ja kalastusrike.
 • Kala tulee väsyttää ja vapauttaa mahdollisimman nopeasti. Kalan saa nostaa kerran lyhyeksi aikaa kuvattavaksi. Noudatettava erillistä ohjetta (www.konnevedenkosket.fi) kalojen vapauttamisesta.
 • Saalisraportit tulee palauttaa viikon kuluessa kalastuksen päättymisestä www.konnevedenkosket.fi – sivuilla olevan lomakkeen avulla. Palautettu saalisraportti on edellytys uuden kalastusluvan saamiselle.
 • Sääntörikkomuksesta kalastajat poistetaan kalastuskohteesta ja rikkomuksesta ilmoitetaan viranomaisille.
 • Kalastus voidaan keskeyttää, jos veden lämpötila nousee yli 20°C.
 • Jos näet alueella salakalastajia, soita palvelunumeroon 0405743110 ja ota kuva, jos mahdollista.
Koskialueiden väliin jäävien vesialueiden kalastussääntö (Siikakoski-Kellankoski)

Alueella on voimassa yleiskalastusoikeus (Kalastuslaki 2. luku 7 §). Lisäksi vesialueen haltija on määritellyt seuraavat kalastussäännöt:

 • Vetouistelu sallittu 2 vavalla per kalastaja
 • Katiskalla kalastaminen on sallittua. Muut pyydykset ja pyyntitavat ovat kiellettyjä tai luvanvaraisia.
 • Katiskat on merkittävä selvästi ja niihin tulee laittaa katiskan haltijan nimi- ja yhteystiedot.
 • Kalastuslain määrittämän rasvaevällisen taimenen rauhoittamisen lisäksi, myös rasvaevättömät taimenet on vapautettava.

Muutoin alamitoissa ja kalastussäännöissä noudatetaan valtakunnallisia kalastussääntöjä. 

Kalastuksenvalvonnasta vastaa Kärkkäälän kalastuskunta. Kaikki kalastusrikkomukset ilmoitetaan viranomaisille.

Kahlaaminen
 • Kutusorakoilla on voimassa kahluukielto 1.9.2021–27.5.2022 
 • Kutualueet on merkitty punaisella alla oleviin karttoihin. Kuvat aukeavat klikkaamalla täyteen kokoon.
Siikakoski
Taikinainen ja Karinkoski
Kellankoski

Veden lämpötila

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta saat ajankohtaisen tiedon veden lämpötilasta Konneveden koskireitillä. Lukema päivittyy joka aamupäivä.