loader image

kalastussäännöt 2023

Tässä mainittuja kaikkia koskia koskevia sääntöjä on tarkennettu kohdekohtaisilla säännöillä, tutustu huolellisesti molempiin.

Kalastusvuorokausi

KOSKET

Siikakoski
Taikinainen
Karinkoski
Kellankoski
Keskisenkoski
Hannulankoski
 

1.4. – 30.4

klo 07–24

1.5.–31.8

klo 15–12

Päivärauhoitus (12–15) ei käytössä, jos varattu useampi vuorokausi peräkkäin samalla koskikohteella.

Kalastus
 • Kaikki lohikalat paitsi kirjolohi tulee vapauttaa 

 • Kiinteiden pyydysten käyttö, sekä onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä. 

 • Elävän syötin, hajusteellisten matojäljitelmien, syöttitahnojen ja täkyraksin käyttö on kiellettyä. 

 • Lisäpainojen käyttö on sallittua ainoastaan 1.5.- 31.6. välisenä aikana. 

 • Lyijyä sisältävien lisäpainojen käyttö on kielletty 

 • Koskessa saa kalastaa yhtä aikaa vain enimmäismäärällä vapoja. Jos seurueen kalastajien 
yhteismäärä on enemmän kuin sallittu enimmäisvapamäärä, tulee asiasta sopia varausta 
tehtäessä. 

 • Kalastajien nimilista on toimitettava varauksen vastaanottajalle ennen kalastusajankohtaa. 

 • Muilla seurueeseen kuuluvilla henkilöillä ei saa olla kalastusvälineitä hallussaan samaan aikaan. 

 • Koukkujen on oltava väkäsettömiä. Väkäsettömyys on erityisseurannassa ja huonosti puristetut 
väkäset lasketaan väkäsellisiksi. Väkäsellinen koukku on sääntörikkomus, josta seuraa muiden 
rikkomusten tavoin kalastuksen keskeyttäminen ja kalastusrike. 

 • Perukkeen paksuus tulee olla vähintään 0,20 mm. Sitä ohuemmalla siimalla tai perukkeella 
kalastus on kielletty. 

 • Kala tulee väsyttää ja vapauttaa mahdollisimman nopeasti. Kalan saa nostaa kerran lyhyeksi aikaa 
kuvattavaksi. Noudatettava erillistä ohjetta (konnevedenkosket.fi) kalojen vapauttamisesta. 

 • Saalisraportit tulee palauttaa viikon kuluessa kalastuksen päättymisestä konnevedenkosket.fi – 
sivuilla olevan lomakkeen avulla. Palautettu saalisraportti on edellytys uuden kalastusluvan 
saamiselle. 

 • Sääntörikkomuksesta kalastajat poistetaan kalastuskohteesta ja rikkomuksesta ilmoitetaan 
viranomaisille. 

 • Kalastus voidaan keskeyttää, mikäli veden lämpötila koskireitillä nousee liian korkeaksi ja veden 
happitaso laskee liian alhaiseksi. Kalastus voidaan keskeyttää vähintään 48 tunnin varoitusajalla, mikäli veden lämpötila ylittää 20 celsiusasteen rajan ja lisäksi vedestä mitattu happipitoisuus on liian alhainen. 

Jos näet alueella salakalastajia, soita palvelunumeroon ja ota kuva, jos mahdollista. Kalastuksenvalvonnasta Konneveden Koskilla vastaa Kärkkäälän kalastuskunta. 


Koskikohtaiset ohjeet

SIIKAKOSKI

 • Vapamäärä enintään 4
 • Siimassa enintään yksi perho
 • Vain perhokalastus sallittu
 • Kahlaaminen kielletty merkityllä alueella 7.6. saakka

TAIKINAINEN JA KARINKOSKI (vuosirauhoitus 2023, ei lupamyyntiä)

 • Vapamäärä enintään 6
 • Siimassa enintään kaksi perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu vain kalastusoppaan seurassa yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan.

KELLANKOSKI

 • Vapamäärä enintään 6
 • Siimassa enintään kaksi perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu vain kalastusoppaan seurassa yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

KESKISENKOSKI

 • Vapamäärä enintään 6
 • Siimassa enintään kaksi perhoa puolen metrin välein
 • Viehekalastus sallittu yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koukulla kerrallaan

HANNULANKOSKI

 • Vapamäärä enintään 4
 • Siimassa enintään kaksi perhoa puolen  metrin välein
 • Vain perhokalastus sallittu
Kahlaaminen
 • Kaikkien koskien kutusorakoilla on voimassa kahluukielto 1.9.2022–26.5.2023
 • Siikakoskella kahlaaminen merkityillä alueilla on kielletty 1.9.2022- 7.6.2023
 • Kutualueet on merkitty punaisella alla oleviin karttoihin. Kuvat aukeavat klikkaamalla täyteen kokoon.
Siikakoski
Taikinainen ja Karinkoski
Kellankoski

Veden lämpötila

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta saat ajankohtaisen tiedon veden lämpötilasta Konneveden koskireitillä. Lukema päivittyy joka aamupäivä.